Home isolation คืออะไร

Home isolation คืออะไร

Home isolation คืออะไร ต้องทำอย่างไร

Home isolation คืออะไร แนวคิดของ Home Isolation เกิดจากสถานการณ์การ แพร่ระบาด ของเชื้อโควิด-19 ที่รุนแรงมากขึ้น

Home isolation คืออะไร

มีผู้ติดเชื้อ หลักหลายพันคน จนทำให้เตียง ในโรงพยาบาล ไม่เพียงพอ ประกอบกับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการ ไม่รุนแรง อาจไม่จำเป็น

ต้องได้รับการดูแลรักษา ในโรงพยาบาล HOME หรืออยู่โรงพยาบาล ในระยะเวลา สั้น ๆ และไปพักฟื้น ต่อที่ บ้าน หรือสถานที่ ที่รัฐจัดให้

สำหรับ Home Isolation หรือการแยกกักตัวที่บ้าน ที่อยู่ในเกณฑ์ดังนี้

 • โดยผู้ป่วย โควิด-19 ที่กำลังรอ admit หรือรอ เข้ารับการรักษา ตัวที่ รพ. ซึ่งแพทย์ พิจารณ์แล้วว่า สามารถรักษาตัว ที่บ้านได้
 • ซึ่งผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวใน รพ. หรือสถานที่ ที่รัฐจัดให้ อย่างน้อย 10 วันและแพทย์ พิจารณาว่า สามารถทำ Home Isolation ต่อได้
Home isolation คืออะไร

สำหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์ในการทำ Home Isolation

 • โดยผู้ติดเชื้อ ที่สบายดี หรือไม่มีอาการ ( asymptomatic cases)
 •  มีอายุน้อยกว่า 60 ปี HOME IN PHUKET
 • มีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง
 • ต้องไม่มี ภาวะอ้วน หรือดัชนี มวลกาย >30 กก./ม.2 หรือ น้ำหนักตัว >90 กก.
 • ไม่มีโรคร่วม ดังต่อไปนี้ โรคปอกอุดกั้น เรื้อรัง (COPD) ,โรคไตเรื้อรัง (CKD ระยะที่ 3,4) โรคหัวใจ และหลอดเลือด,โรคหลอดเลือด สมอง,โรคเบาหวาน ที่ควบคุมไม่ได้ หรือโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจ ของแพทย์
 • อยู่คนเดียว หรือมีผู้อยู่ร่วม ที่พักไม่เกิน 1 คน
 • ยินยอมแยกตัว ในที่พักของตัวเอง
Home isolation คืออะไร

การปฎิบัติตัวของผู้ป่วยโควิด-19 เมื่อทำ Home Isolation

 • ซึ่งห้ามออกจากที่พัก และห้ามผู้ใด มาเยี่ยม บ้าน
 • ห้ามเข้าใกล้ หรืออยู่ home ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยต้องเว้น ระยะห่าง อย่างน้อย 2 เมตร
 • แยกห้องพัก ของใช้ส่วนตัว กับผู้อื่น หากแยกไม่ได้ ควรแยกให้ห่างจากผู้อื่น ให้มากที่สุด และความเปิดหน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเท
 • ห้ามรับประทานอาหาร ร่วมกับผู้อื่น
 • สวมหน้ากาก อนามัยตลอดเวลา หากไม่ได้ อยู่คนเดียว
 • ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลทุกครั้ง ที่จำเป็นต้องสัมผัสกับของใช้ต่าง ๆ
 • แยกซักเสื้อผ้า และเครื่องนอน ด้วยน้ำและสบู่ หรือผงซักฟอก
 • ควรใช้ห้องน้ำ แยกจากผู้อื่น
 • แยกขยะ โดยมัดปากถุงขยะ ให้แน่น
Home isolation คืออะไร

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

-หาก บ้าน ที่มีพื้นที่เพียงพอ ควรให้ผู้ป่วย แยกอยู่ในห้องส่วนตัว คนเดียว ถ้าเป็นไปได้ ควรเป็นห้อง ที่มีห้องน้ำในตัว แยกภาชนะ ของใช้ส่วนตัว ส่งข้าวให้ เอาวางไว้หน้าห้อง แล้วไลน์บอก เพื่อให้ผู้ป่วยเปิดประตูมา หยิบข้าวไปทานเอง เพื่อหลีกเลี่ยง การพูดคุย หรือการสัมผัสให้มากที่สุด หรือให้อาหารเป็นข้าวกล่อง

การแยกกักตัวที่บ้าน

-ถ้าที่อยู่อาศัย เป็นคอนโด ห้องเช่า แฟลต ไม่มีพื้นที่ เพียงพอที่จะแยกออกเป็นห้องชัดเจน เพื่อความปลอดภัย แนะนำให้ผู้ป่วย อยู่ในห้องคนเดียว และบุคคลอื่น ที่ไม่ติดเชื้อ ให้ไปพักอาศัย ที่อื่นเป็นการชั่วคราว เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ ให้กับคนใน ครอบครัว

สิ่งที่ผู้ป่วยโควิด-19 จะได้รับการสนับสนุนเมื่อต้องทำ Home Isolation (การแยกกักตัวที่บ้าน)

การแยกกักตัวที่บ้าน
 • โดยอุปกรณ์ ประเมินอาการ ภูเก็ต วิลล่า ได้แก่ ปรอทวัดไข้ และเครื่องวัด ออกซิเจนในเลือด แบบหนีบนิ้ว เพื่อประเมิน การแลกเปลี่ยนก๊าซ ในปอดว่าปกติดีหรือไม่ ค่าปกติจะอยู่ที่ ประมาณ 97-100% ถ้าตัวเลข อยู่ที่ 94% หรือต่ำกว่านั้น คืออยู่ในภาวะ ที่ต้องเฝ้าระวัง เพราะมีแนวโน้ม ที่เชื้อโควิด-19 จะลงปอด
 • การประเมินอาการ ผ่านระบบเทเลเมด หรือ การนําเทคโนโลยี ที่ช่วยให้ผู้ป่วย และบุคลากร ทางการแพทย์สามารถ พูดคุยตอบโต้กันได้ แบบ Real-timeโดยแพทย์ และพยาบาล ทุกวัน
 • การให้ยารับประทาน ขึ้นกับดุลยพินิจ ของแพทย์
 • อาหารสามมื้อ Phuket Villas
 • การติดตาม ประเมินอาการ และให้คำปรึกษา
 • หากมีอาการ เปลี่ยนแปลง หรือแย่ลงให้แจ้ง ทีมแพทย์ และรีบนำส่งโรงพยาบาล
การแยกกักตัวที่บ้าน

และสิ่งสำคัญ คือ ต้องสังเกตอาการ ของตัวเอง วัดอุณหภูมิทุกวัน หากอาการแย่ลง เช่น หอบ เหนื่อย ไข้สูง ไม่สามารถดำเนิน กิจกรรม

ในชีวิตประจำวันได้ ให้รีบติดต่อ รพ.ที่รักษาอยู่ ทางรพ.จะมีรถไปรับเพื่อนำส่งเข้ารับการรักษาที่ รพ. หรือหากมีเหตุ จำเป็นที่จะต้องเดินทางมา

รพ.ด้วยตัวเอง แนะนำให้ใช้รถยนต์ส่วนตัว ไม่ใช้รถสาธารณะ และต้องใส่หน้ากากอนามัย ตลอดเวลา หากมีผู้ร่วมยานพาหนะไปด้วย ให้เปิดหน้าต่างรถเพื่อเพิ่มการระบายอากาศ และเพื่อความปลอดภัย ของผู้ที่เดินทาง ไปด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก: รพ.วิชัยเวชฯ หนองแขม

อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป: แบบบ้าน Simple House


เพิ่มเติม : village phuket .pool villa phuket .Villas Phuket . วิลล่าราคาถูกภูเก็ต . วิลล่าภูเก็ตป่าสัก . ขายวิลล่าภูเก็ต . SALE VILLA . buy villa phuket . phuket property . property phuket . บ้านจัดสรร .pool villaphuket village . phuket property . วิลล่าภูเก็ตที่ขาย . วิลล่า . ขายบ้านภูเก็ต . รีวิวบ้านภูเก็ต . home phuket . POOL VILLA . pool villas phuket villa