แบบสร้างบ้าน

แบบสร้างบ้าน

แบบสร้างบ้าน สำคัญอย่างไร

แบบสร้างบ้าน ว่าด้วยเรื่องการสร้าง บ้าน อยู่อาศัยแทน การซื้อบ้านพร้อมอยู่ การเลือกแบบบ้าน และบริษัท รับสร้างบ้าน ที่จะเข้ามา

แบบสร้างบ้าน

สานต่อความต้องการให้ได้บ้านแบบ ที่อยากได้นั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญ และมากกว่านั้น คือเมื่อเจ้าของบ้าน ตกลงเรื่องแบบ กับบริษัท

รับสร้างบ้านเรียบร้อยแล้ว เมื่อเข้าสู่กระบวนการก่อสร้าง ก็ควรอย่างยิ่ง ที่จะต้องยึด การก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบ และไม่ควรแจ้งรื้อ

แบบกลางคันหากไม่จำเป็น HOME เพราะนั่นหมายถึงปัญหาต่างๆ ที่จะตามมามากมาย ซึ่งจะมีเรื่องไหนบ้างนั้น ไปติดตามรายละเอียด กัน

แบบบ้านสำคัญอย่างไร?

สำหรับทุกการก่อสร้างบ้าน ไม่ว่าจะเป็น แบบที่หามาเอง ตามอินเทอร์เน็ต นิตยสาร หรือการให้สถาปนิก จากบริษัทรับสร้าง บ้าน ออกแบบให้ 

แบบสร้างบ้าน

ต่างก็ต้องผ่านการขออนุญาต เพื่อดำเนินการก่อสร้าง จากหน่วยงาน ในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นเทศบาล หรือ อบต. ซึ่งการขออนุญาต ก่อสร้างนั้น ต้องมีวิศวกรหรือสถาปนิก เป็นผู้เซ็นรับรองแบบด้วย จึงจะสามารถ ปลูกสร้างได้


ความสำคัญ ของแบบบ้าน ในด้านต่างๆ

-ระยะเวลาการก่อสร้าง HOME IN PHUKET ซึ่งหากมีการปรับเปลี่ยนแบบระหว่างการก่อสร้าง จะส่งผลให้บ้านสร้างเสร็จไม่เป็นไปตามกำหนด ยิ่งหากบริษัทรับสร้างบ้านมีคิวงานสร้างคิวอื่นที่ต้องรันต่อ หรือเมื่อเปลี่ยนแบบแล้วระยะเวลาก่อสร้างยืดไปจนถึงช่วงหน้าฝน ที่การก่อสร้างหรือขนส่งไม่สะดวก อาจกระทบให้ระยะเวลาสร้างบ้านยืดเยื้อ

แบบสร้างบ้าน

-งบประมาณค่าใช้จ่าย เมื่อระยะเวลาสร้างบ้านยืดออกไปแน่นอนว่าค่าก่อสร้าง ค่าแรง ย่อมเพิ่มเป็นเงาตามตัว หรือแม้กระทั่งค่าวัสดุที่บางชิ้นอาจปรับราคาเพราะเป็นข้อตกลงนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญา

-มาตรฐานและความปลอดภัยของงานสร้าง เนื่องจากการสร้างบ้านต้องมีการคำนวณเรื่องการรับน้ำหนักของฐานราก ให้สัมพันธ์กับตัวบ้านตามแบบที่ตกลงไว้ แต่หากมีการปรับเปลี่ยนแบบภายหลังจากการดำเนินงานฐานรากแล้วเสร็จแล้ว ฐานรากนี้จะกลายเป็นข้อจำกัดของการปรับเปลี่ยนแบบ ขณะเดียวกันหากปรับเปลี่ยนแบบที่ไม่สัมพันธ์กับการรับน้ำหนักของฐานรากก็จะมีผลทั้งมาตรฐาน และความปลอดภัย มากกว่านั้นคือเสี่ยงผิดกฎหมายอีกด้วย

แบบสร้างบ้าน

กล่าวได้ว่าแบบบ้าน บ้านจัดสรร ถือเป็นตัวกำหนดรายละเอียด ของงานสร้างในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการสร้าง ครอบคลุมพื้นที่ บ้านตั้งแต่ประตูบ้านยันหลังคา กันเลยทีเดียว

แบบบ้านจึงเป็นเหมือน บทสรุปการทำงาน เพื่อการตรวจสอบ และหากมีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอน ในการก่อสร้าง หรือชนิดของวัสดุที่ต้องใช้ ก็ต้องถูกกำหนด ในรายการประกอบ แบบไว้อย่างชัดเจน และถือเป็นข้อผูกมัด ในตัวสัญญาว่าจ้างอีกด้วย

แบบบ้านสัมพันธ์กับการยื่นกู้

หากการสร้างบ้านนี้ ภูเก็ต วิลล่า เป็นการสร้างบ้าน โดยการยื่นกู้ แน่นอนว่าเอกสาร ในการยื่นกู้ จำเป็นต้องมีใบอนุญาต ก่อสร้างจากทางเทศบาล หรือ อบต. นั้นๆ และมีการเซ็นรับรอง คุมงานก่อสร้าง ซึ่งการเซ็นรับรอง การก่อสร้าง จะผ่านได้ด้วยดีหรือไม่นั้น ก็วนกลับมาที่แบบบ้าน

-การสร้างบ้านโดยการกู้ โครงการภูวิลล่า ภูเก็ต แบบบ้านจะต้องระบุ อย่างชัดเจน ทั้งส่วนของตัวบ้านไปจนถึง อาคารโรงรถ ความยาวของรั้ว รวมไปถึงถนนเสริม คอนกรีตในบ้าน เพราะจุดนี้ จะเป็นจุดที่ธนาคารพิจารณา ยอดกู้เพิ่มเติม จากอาคารที่อยู่อาศัย

เอกสารสำคัญประกอบการยื่นขออนุญาตสร้างบ้าน

1.สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ขออนุญาต และเจ้าของที่ดิน 1 ชุด

2.สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขออนุญาต และเจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ชุด

3.สำเนาโฉนดที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง home จำนวน 1 ชุด

4.แบบแปลน ผังบริเวณ บ้านจัดสรร และรายการประกอบแบบแปลน จำนวน 5 ชุด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

house building
  • รายการประกอบแบบ
  • แผนที่สังเขป
  • รูปแปลนบ้าน
  • รูปด้าน 4 ด้าน
  • รูปตัด 2 ด้าน
  • รูปโครงหลังคา
  • รูปแปลนคาน คานคอดิน ฐานราก
  • รูปขยายส่วนต่างๆ ของโครงสร้าง (คาน เสา ฐานราก)
  • รูปแปลนไฟฟ้า สุขาภิบาลรายการคำนวณ

5.หนังสือแสดงความยินยอม ให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน (กรณีเจ้าของอาคารไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน ที่อาคารนั้นตั้งอยู่)

6.หนังสือแสดงความยินยอม บ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยว ให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีอาคารก่อสร้างชิดเขตที่ดินน้อยกว่า 50 ซม.)

house building

-การสร้างบ้านโดยไม่ผ่านการกู้ เจ้าของบ้านสามารถ นำแบบบ้านที่ผ่านการเซ็นรับรองคุมงานก่อสร้างไปขอใบอนุญาต ก่อสร้างได้เลย โดยเอกสารนี้จะนำไปสู่การขอทะเบียนบ้าน เปลี่ยนมิเตอร์ ที่ใช้ชั่วคราวสำหรับงาน ก่อสร้าง มาเป็นแบบถาวร ระบบประปา ระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ และถือเป็นการยืนยันการเป็นประชาชน ของพื้นที่นั้นๆ

การแบ่งแบบบ้านเป็น 3 หมวด

-แบบสถาปัตยกรรม เป็นแบบที่ทำให้เห็นภาพรวมของบ้าน รวมถึงรายละเอียดของตัวบ้านว่า มีขอบเขตอย่างไร โดยมีการระบุแบบแปลน ห้องต่างๆ และยังแสดงรายละเอียด ส่วนขยายต่างๆ อีกด้วย เช่น รายละเอียดประตู หน้าต่าง บันได ห้องน้ำ และสุขภัณฑ์ ที่สำคัญยังกำหนด ถึงรายละเอียดพื้นผิวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ผิวไม้ ผิวกระเบื้อง ผิวทาสี หรือวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ประกอบในการประเมินราคาวัสดุของบ้านทั้งหลัง

-แบบงานโครงสร้าง Phuket Villas จะบอกถึงรายละเอียดขนาดหน้าตัดต่างๆ เช่น ขนาดเสา ขนาดคาน ขนาดพื้น ฐานราก เสาเข็ม เป็นแบบที่มีความจำเป็นมาก และใช้ประโยชน์ในตอนเริ่มต้นของการก่อสร้าง

-แบบงานระบบ ภูเก็ต วิลล่า เป็นแบบงานระบบต่างๆ ทั้งแบบงานประปา งานระบายน้ำ งานไฟฟ้า และงานระบบสื่อสารต่างๆ ภายในบ้าน

ถึงแม้คำว่า แบบบ้าน อาจจะถูกมองแบนๆ ว่าคือ รูปแบบภาพสามมิติ หรือ ภาพสเกต ที่มาจาก ความต้องการใช้งาน และไลฟ์สไตล์ ของเจ้าของบ้าน แต่รู้หรือไม่ว่าแบบบ้าน เป็นมากกว่านั้น เพราะแบบบ้าน คือจุดเริ่มต้น ของการก่อสร้าง การขออนุญาต การเป็นประชากร ของพื้นที่นั้นๆ แม้แต่การยื่นกู้ รวมไปถึงระยะเวลาการก่อสร้าง เพราะหากมีการรื้อแบบ อาจหมายถึงการส่งมอบที่ล่าช้า และการก่อสร้าง ที่ใช้งบบานปลาย 

house building

ความโชคดีของการมีบ้าน คือการหาช่าง หรือ บริษัทรับสร้างบ้าน ที่เราสามารถมั่นใจได้ว่า แบบบ้านของเราสามารถ ดำเนินการได้อย่างปลอดภัย วางใจได้ และสามารถก่อสร้าง ตามแบบและวัสดุ ที่กำหนดไว้ตามสัญญา

อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป: เอกสาร ขออนุญาตก่อสร้างบ้าน


เพิ่มเติม : village phuket .pool villa phuket .Villas Phuket . วิลล่าราคาถูกภูเก็ต . วิลล่าภูเก็ตป่าสัก . ขายวิลล่าภูเก็ต . SALE VILLA . buy villa phuket . phuket property . property phuket . บ้านจัดสรร .pool villaphuket village . phuket property . วิลล่าภูเก็ตที่ขาย . วิลล่า . ขายบ้านภูเก็ต . รีวิวบ้านภูเก็ต . home ph