บ้านทรงไทยประยุกต์ล้านนา

บ้านทรงไทยประยุกต์ล้านนา

บ้านทรงไทยประยุกต์ล้านนา สวยมีเอกลักษณ์ทีโดดเด่น

บ้านทรงไทยประยุกต์ล้านนา สำหรับ การสร้าง บ้าน เรือนไทย สมัยก่อนในแต่ละพื้นที่ มักมีรูปแบบ ของงานสถาปัตยกรรม ที่แตกต่างกันออกไป

บ้านทรงไทยประยุกต์ล้านนา

ขึ้นอยู่กับอิทธิพล ทางภูมิประเทศ ภูมิอากาศและภูมิปัญญา นำมาก่อร่าง สร้างเรือนให้สอดคล้อง เหมาะสมกับการดำเนินชีวิต ของชุมชนนั้น ๆ

บ้านไทยในยุคก่อน จึงมักมีรูปร่าง ขนาด วัสดุ หน้าตา และฟังก์ชัน การใช้งาน ที่คล้ายคลึงกัน อย่างเช่น บ้านไทยสไตล์ล้านนา ที่อยู่ในเขต

สภาพอากาศ HOME ครบทั้งร้อน ฝน และฤดูหนาว จะมีลักษณะพิเศษ เป็นเรือนไม้มีใต้ถุน ให้ลมไหลผ่านระบายความชื้น และป้องกันน้ำหลาก มีชานเรือน ให้นั่งเล่นรับลม

ถ้าหากบ้านไหน พอจะมีฐานะ นิยมทำเป็นเรือนกาแล ประดับตกแต่งบ้านอย่างประณีต ซึ่งล้วน เป็นภาพจำที่ทรงคุณค่า แม้เวลา จะผ่านมา เป็นร้อยปีก็ยังมีคนที่ชื่นชอบ และนำมาใช้ เป็นแรงบันดาลใจ ประยุกต์ร่วม

กับบ้านสมัยใหม่ ภูเก็ต วิลล่า เนื้อหานี้ ขอเอาใจคนรักบ้าน สไตล์ไทยล้านนา รวบรวมลักษณะเด่น ของบ้านเมือง เหนือมาฝากกัน

มี 5 ลักษณะบ้านไทยประยุกต์สไตล์ล้านนา

เนื่องด้วย บ้าน เป็นสิ่งที่สะท้อน ถึงสภาพของพื้นที่ สังคม และวัฒนธรรมที่แฝงอยู่ ในรูปทรง และแผนผังของอาคาร แสดงให้เห็นภาพ

บ้านทรงไทยประยุกต์ล้านนา

กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ที่พักอาศัยอยู่ ซึ่งแต่ละภูมิภาค ของโลกก็มีระเบียบ วิธีการก่อสร้างแตกต่างกันไป สำหรับลักษณะ บ้านไทยประยุกต์ สไตล์ล้านนามี 5 จุดเด่น ที่มองแล้วทราบทันทีว่า เป็นบ้าน ในภาคเหนือ นั้นคือ

1. ยกพื้นสูงไม่มากนัก

สำหรับแบบบ้าน ล้านนาเดิม จะมีทั้งแบบบ้าน มีใต้ถุนยกสูง ในเขตที่ลุ่ม หรือพื้นราบ และแบบใต้ถุน ของตัวเรือน ค่อนข้างต่ำ ซึ่งมักพบบนดอย

บ้านทรงไทยประยุกต์ล้านนา

หรือทิวเขา โดยความสูง ของบันไดบ้าน ที่นิยมสร้าง จะมีตั้งแต่ 5 ขั้นขึ้นไป ทำให้ลมสามารถ ไหลลอดผ่าน เพิ่มความเย็น ลดความร้อนได้

ช่วยป้องกัน ตัวบ้านในฤดูน้ำหลาก และยังใช้เป็น พื้นที่นั่งทำงาน พักผ่อน เก็บผลผลิต ทางการเกษตร เป็นที่อยู่ของสัตว์เลี้ยง แต่ปัจจุบัน

บ้านยกพื้นสูงไม่ค่อยเป็นที่นิยม บ้าน เท่าการยกพื้นขึ้นในระดับ ที่ไม่สูงมากนัก เพื่อให้ดูร่วมสมัยมากขึ้น แต่ยังคงแสดงเอกลักษณ์ บ้านล้านนา ให้เห็นเด่นชัดมากขึ้น

2. นิยมออกแบบหลังคาทรงจั่วหรือมะนิลา

เพราะว่าหลังคา เรือนล้านนาเดิม จะเป็นหลังคาจั่ว หลังคาลาดชัน คลุมต่ำ ดูเตี้ยกว่าเรือน ฝาปะกนของภาคกลาง และไม่มีหลังคากันสาด

บ้านทรงไทยประยุกต์ล้านนา

แต่ชายคาบ้าน ที่ยื่นออกมา กันแดดกันฝน บ้านสไตล์ล้านนา ประยุกต์มักดีไซน์ หลังคาทรงจั่ว หรือทรงมะนิลา (ปั้นหยาที่มีจั่ว) เพื่อให้

ระบายน้ำฝน และอากาศร้อน ได้ดี ทรงหลังคาลักษณะนี้ จึงกลายเป็นหนึ่ง ในลักษณะบ้าน ทรงไทยประยุกต์ที่นิยมใช้ใน ทุกยุคสมัย

3. มีไม้เชิงชายปกปิดหลังคา

เรือนไม้ล้านนา จะปิดเชิงชายให้ดูเรียบร้อย ด้วยแผ่นไม้ยาว ตลอดแนว แต่ในยุคหนึ่ง มีการนำเอาระเบียบ วิธีการตกแต่ง ด้วยไม้ฉลุลาย

หรือไม้แกะสลักแบบบ้านขนมปังขิง (gingerbread) มาประดับจั่วหลังคาและเชิงชาย ซึ่งเป็นอิทธิพล ช่างไทยภาคกลาง ที่แพร่หลายจาก

ปลายรัชกาลที่ 5 จนถึงรัชกาลที่ 6 จึงทำให้เริ่มมีการใช้งาน แทนไม้แผ่นเรียบ บ้านสไตล์ล้านนาประยุกต์บางหลัง ที่ต้องการ ความรู้สึกอ่อนช้อย

จึงใช้เชิงชาย บ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยว แบบฉลุลายแต่บางหลัง ที่ชอบความรู้สึกร่วมสมัย มักใส่แผ่นไม้เรียบ ๆ

4. ประดับด้วยกาแล

ซึ่งกาแลหรือกะแล เป็นส่วนประดับ ของบ้านล้านนา แบบเรือนกาแล ที่มียอดจั่วเป็นกากบาท กาแลอยู่ตอนบนสุด ของหลังคา ที่ยื่นจากหน้าจั่ว

Thai style house applied

ลักษณะเป็นแผ่นไม้ 2 ชิ้นไขว้กัน มีทั้งไม้แผ่นสี่เหลี่ยม ตัดปลายแหลม มาไขว้กันธรรมดา และแบบใส่ ความคิดสร้างสรรค์ แกะสลักปลายไม้

ให้เป็น ลวดลายกนกอ่อนช้อยงดงาม หากต้องการ สร้างอัตลักษณ์ แบบบ้านล้านนา ประยุกต์ “กาแล” เป็นองค์ประกอบหนึ่ง ที่เห็นได้ชัดเจน ที่สุด

หรือถ้าไม่ใส่กาแล home จะใส่เป็นแท่งไม้สี่เหลี่ยม หรือทรงกลม ประดับไว้ตรงส่วนยอดของจั่ว ซึ่งเรียกว่าสะระไนแทน ก็ได้เช่นกัน

5. หน้าต่างบานเล็กหรือบานกระทุ้งป้องกันลมหนาว

สำหรับหน้าต่าง หรือปล่อง ในภาษาเหนือ คือช่วงฝาเรือน ที่เจาะเป็นช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีทั้งแบบมีกรอบ ไม่มีกรอบ และแบบบานกระทุ้ง

Thai style house applied

จุดประสงค์เพื่อให้บ้าน มีการไหลเวียน ของอากาศ รับแสงสว่าง เข้าสู่ภายใน และมองออกนอกเรือนได้ หน้าต่างของเรือนกาแล มีขนาดเล็ก

ประมาณ 10 x 18 ซม. นอกจาก มีขนาดเล็กแล้ว ยังมีจำนวนน้อยด้วย อาจเป็นเพราะภาคเหนือ อยู่ในละติจูดสูงอากาศ ค่อนข้างเย็น จึงป้องกัน

ความหนาว เข้ามาทางช่องเปิด แต่บ้านเรา ในปัจจุบัน อากาศร้อนจัด เกือบตลอดทั้งปี การทำหน้าต่างบานเล็กในจำนวนน้อย ๆ จะไม่สอดคล้อง

กับยุคสมัย อาจปรับเปลี่ยน โครงการภูวิลล่า ภูเก็ต เป็นการใช้หน้าต่าง บานกระทุ้งขนาดไม่ใหญ่ มากแต่ติดหลายบาน เพื่อให้ การระบายความร้อน และการลดความชื้น ยังคงทำได้ดีอีกด้วย

วัสดุหลังคาที่มีรูปลักษณ์เหมาะกับบ้านไทยประยุกต์

ในการเลือก ใช้วัสดุหลังคา ก็เป็นส่วนประกอบของบ้าน ที่จะช่วย สะท้อนภาพลักษณ์ ความสวยงามเป็นไทย ให้เด่นชัดขึ้น อย่างกระเบื้องรุ่นพรีม่า

หนึ่งในวัสดุมุงหลังคา ที่มีรูปลักษณ์ เหมาะกับบ้านไทยประยุกต์ ด้วยดีไซน์กระเบื้องลอนพลิ้ว ขนาดสั้นเพียง 65 ซม. มีรูปลอนที่ถี่ จึงทำให้

Thai style house applied

ผืนหลังคา ดูประณีตและกระจายแรงได้ดี  อีกทั้งยังผลิตจาก วัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งมีคุณสมบัติการนำความร้อนต่ำ ช่วยลดความร้อน

เข้าสู่ตัวบ้าน แข็งแรงทนทาน ต่อลมพายุ และปลอดภัย ต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย เพราะไม่มีส่วนผสม ของใยหิน มีให้เลือก ทั้งกลุ่มสีธรรมชาติ

และกลุ่มสีทอประกาย เสริมภาพลักษณ์ ให้บ้านแลดูน่ามอง มาพร้อมอุปกรณ์ ชุดติดตั้งที่ครบครัน ได้มาตรฐานคุณภาพ จากเอสซีจี

ถือได้ว่าแบบบ้านไทยประยุกต์ล้านนานั้นสวยงาม และควรค่าแก่การ อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างมาก เลยทีเดียว แถมยังเป็นบ้านที่เหมาะ กับอากาศบ้านเราอีกต่างหาก ถ้าใครสนใจ ก็เก็บไปชมเป็นไอเดีย ไว้พิจารณากันได้เลย

อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป: แต่งบ้านทรงไทยสไตล์วินเทจ

เพิ่มเติม : village phuket .pool villa phuket .Villas Phuket . วิลล่าราคาถูกภูเก็ต . วิลล่าภูเก็ตป่าสัก . ขายวิลล่าภูเก็ต . SALE VILLA . buy villa phuket . phuket property . property phuket . บ้านจัดสรร .pool villaphuket village . phuket property . วิลล่าภูเก็ตที่ขาย . วิลล่า . ขายบ้านภูเก็ต . รีวิวบ้านภูเก็ต . home phuket . POOL VILLA . pool villas phuket villa